Nauczymy się kiedyś miłości

***

Nauczymy się kiedyś miłości
wychodzącej
poza ramy
definicji

rozplączemy
spięte pauzami ciszy ramiona
obejmiemy się
lirycznie
miękko
nie będziemy kruszyć słów
ani tonąć
w hiperbolach uczuć

uczynimy ją
istnym sforzato
życia

Lipiec 2012